Misja Leopolis for Future Alumni Club

 

Leopolis For Future to klucz, który otwiera drzwi do możliwości na całe życie

Chcemy integrować absolwentów programu Leopolis For Future i utrzymywać wzajemny kontakt oparty na zaufaniu, przyjaźni, wymianie doświadczeń, wspierając rozwój karier i prowadzenie aktywności zawodowej uczestników programu. Wspólne doświadczenia wyniesione z programu i uczestnictwa w Alumni Club mają na celu rozwój elitarnej społeczności absolwentów Leopolis For Future.

W czerwcu 2019 roku obchodziliśmy piątą rocznicę działalności Fundacji. Grono naszych stażystów przekroczyło sto osób, dziś są rozsiani po Ukrainie, Polsce i kilku innych krajach. To obecne i przyszłe ukraińskie elity, młodzi ludzie znający świat, świetnie mówiący po angielsku, przyjaciele Polski. Naprawdę niezwykle uzdolniona młodzież, która prężnie działa w ramach Leopolis for Future Alumnni Club.


W naszym jubileuszu uczestniczyli Ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca, Vice Rektor Kolegium Ewa Ośniecka-Tamecka, oraz nasz gość specjalny i guest-speaker Paweł Kowal, który mówił o oczekiwaniach wobec nowego prezydenta Ukrainy.
Dziękujemy wszystkim firmom i ludziom dobrej woli za pomoc i wsparcie!

Leopolis for Future Alumni Club

powstał po zakończeniu pierwszej edycji programu stażowego Leopolis for Future, a jego celem jest zrzeszanie uczestników programu oraz rozwój nowej generacji ukraińskiej elity. Połączenie wiedzy specjalistycznej z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, sztuki i innych dziedzin sprawia, że Alumni Club jest ekskluzywną społecznością stwarzającą możliwości profesjonalnego rozwoju oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Moc dzielenia się wiedzą, współpracy i zaufania umożliwia członkom klubu pełne wykorzystanie plusów płynących z bycia częścią inicjatywy Leopolis for Future.